ALL SUMMER JUNIOR AUSTRALIA LONG TERM ENGLISH COURSES ADULTS

LAIA, 14 // Near Birmingham, UK

 

LAIA'S MOTHER

"La meva filla Laia ha tornat de la seva estada contentíssima. Diu que ha estat una experiència com cap altra. Ha fet amics i amigues de països ben diferents i ara s'escriu amb ells per continuar el contacte. Li van agradar molt les diferents activitats i, fins i tot, les classes del matí les trobava distretes. El temps li passava volant.

Va menjar bé i dormia, diu, molt i molt còmode. Comenta que l'estona d' abans de dormir, a la sala comuna de noies, era quan més xerraven. Les excursions les va viure amb entusiasme i ara ja vol fer un àlbum amb les fotos que va fer.

Segons la Laia, tot va ser fàcil i es va sentir en tot moment recolzada per tothom. Ara em dóna les gràcies un i un altre cop per haver-la deixat anar.

Jo, com a mare, vull agrair a la Maria tot el suport que ens ha donat des del primer moment".

 

My daughter Laia has returned very happy from her stay. She says it has been an experience like no other. She has made friends from different countries and now they write each other to keep in touch. She liked the different activities very much and, even, the classes in the morning, which she found very pleasant. Time flew, she says.
She ate a lot and slept very comfortable. She says that the time before going to sleep was when they spoke the most in the girls common room. She enjoyed a lot the excursions, and now she wants to make an album with the photos she took.
According to Laia, everything was easy and she felt supported by everyone all time. Now she thanks me again and again for letting her go.
As a mother, I want to thank Maria for all the support she has given us from the first moment.

 

* The original testimonial is in Catalan.

 


 

[...] Back to Testimonials

ENGLISH PROGRAMS

CONTACT US...

FOLLOW US ON ...

Visit us in Facebook

Read more...

Visit us in Instagram

Read more...

Visit us in Linkedin

Read more...

Go to top

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you agree to the use of cookies. More information.