ALL SUMMER JUNIOR AUSTRALIA LONG TERM ENGLISH COURSES ADULTS

CARLA, 16 // Oxford, UK*

"Oxford Brookes University és el centre on els alumnes de l'escola s'allotgen, és una residència a 5 min amb cotxe del centre. Allà estàs tots els moments acompanyat, coneixent a gent, fent activitats, excursions, classes i sobre tot practicant l'anglès.

Pels matins fas 4h de classes amb un descans de 10 min entre classes. Per les tardes, alguns dies fas activitats esportives o artístiques. Altres dies fas activitats culturals per Oxford. I els dissabtes tens tota la tarda lliure per Oxford, cosa que els altres dies que hi vas tens poc temps. Per les nits després de sopar fas diferents activitats. Les més especials són les del primer dia és de cohesió de grup i per conèixe't amb la resta dels companys i la de dissabte que és la disco. Allà també donen el diploma i les notes a la gent que marxa, et diuen el nivell que tens.

Després hi han dos dies a la setmana que es va d'excurció. La que fas el dijous és en alguna ciutat important en el qual, et passes tot el dia fora, fas tots els àpats allà. A les dels dijous cada 15 dies es va a Londres però cada dia que hi vas visites diferents coses. L'altre dia que també es fa excurció és el diumenge. Però aquesta és una mica diferent. Perquè no visites una ciutat sinó un lloc en concret i es sopa a la residència.
A l'escola es fan els àpats i les classes a un altre lloc que està a 5 min caminant de la residència.

Una de les moltes coses bones que te l'escola és que moltes de les activitats giren el voltant d'un tema en concret, que cada setmana canvia.

Les classes allà son molt divertides, fas una mica de tot pel que practiques més és el "speak". Cada setmana l'última hora es fa un projecte que sempre gira al voltant del tema setmanal. El qual el dissabte el presentés a la resta de companys. Les classes són de 15 alumnes com a molt que estan dividits segons el seu nivell."

 

Oxford Brookes University is the center where the students of the school stay, it is a residence 5 minutes by car from the center. There you are always accompanied, meeting new people, doing activities, excursions, classes and above all practicing English.


During the mornings, you have 4 hours of lessons with a break of 10 minutes between the lessons. In the afternoons, some days you do sports or artistic activities. Other days there are cultural activities in Oxford. And on Saturdays you have a free afternoon to visit Oxford, the other days you are you have short time to visit the city. In the evening, after having dinner, you do different activities. The most special ones are the first day activities, since you meet the group and make friends with the rest of the classmates, and the one on Saturday, since we go to the disco. The school also gives the diploma and the marks to those who leave, they tell you the level you have.


Then, there are 2 excursions per week. The one on Thursday is in an important city in which, you spend all day out, you do all the meals there. On Thursdays, every 15 days you go to London but every day you visit different things. The other exiciting day is Sunday. But this is a bit different because you do not visit a city, but rather a specific place and have dinner in the residence.

At school, meals and classes are held elsewhere, which is 5 minutes away from the residence.
One of the many good things I liked the most it that many of the activities are about specific topics, which changes every week.

The lessons are fun, you can practice a lot your speaking. At the end of every week, you do a project about the weekly theme. This project is exposed on Saturday to the rest of the classmates. The lessons have a maximum of 15 students, who are divided according to their level.

 

* The original testimonial is in Catalan.

ENGLISH FOR PROFESSIONALS

ONLINE COURSES

ENGLISH PROGRAMS

CONTACT US...

FOLLOW US ON ...

Visit us in Facebook

Read more...

Visit us in Instagram

Read more...

Visit us in Linkedin

Read more...

Go to top

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you agree to the use of cookies. More information.